11 Views

بحري
يفيض جزره
تمنيا للوصال
ويهجره المد
حين لا القاه…
ادنوه فيعتكف برزخا
ينئ عن الناس
ليبقى جليسي
ويعزف ما اشقاه…
ارويه عطشي
فيبللني عطره القا
وتموج بي رماله
ارتحال مضناه…
ما لي في عباءته
الا نجم
يُسكب في مقلتي
ندى جفناه…

الشاعر وليد عبد الصمد